Požární signalizace EPS

Elektronické požární signalizacey EPS

Elektrická požární signalizace (EPS) je  bezpečnostní zařízení, které pomocí požárních hlásičů zajistí včasnou signalizaci nebezpečí vznikajícího požáru a upozorní osoby v daném objektu na možné nebezpečí. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou EPS.

Na obsluhu EPS zaškolíme odpovědnou osobu, která v případě nebezpečí požáru přivolá Hasičský záchranný sbor (HZS). Pokud není zajištěna 24 hodinová obsluha přímo na místě, musí být systém EPS napojen na pult centrální ochrany HZS.

vyrobni-hala-pozarni-systemy

 

Nabízíme:

  • komplexní profesionální řešení a návrhy protipožárního zabezpečení
  • detekce požáru
  • detekce úniku plynu
  • evakuační rozhlas
  • vše v návaznosti na další technologie.

K detekci požáru se používají převážně detektory:

  • tlačítkové
  • opticko-kouřové
  • ionizační
  • lineární
  • CO2

Elektronické požární zabezpečení je vždy navrhováno individuálně zákazníkovi dle konkrétních požadavků a specifikací objektů. Samozřejmostí je možnost napojení na pult centrální ochrany HZS. 

Nabízené technologie: Lites, Honeywell, Zetler, Algoplus, Esser, Schrack a další.

Zabezpečujeme jak firemní tak soukromé objekty.

smoke-detector

 Elektrická požární signalizace je regulována normou EN54 a příslušnými českými normami, například ČSN 342710.

Copyright 2018 - 2019 HOPOS - Radim Pospíšil. Všechna práva vyhrazena.